Synercom   >   Produkty   >   homeAdmin

Revoluce ve vzdáleném měření Vašich spotřeb!

HomeAdmin je webové rozhraní, které využívá možnosti vzdáleného odečtu zařízení pro měření spotřeb (vody, tepla, elektřiny, plynu). Díky tomu má vlastník bytu/domu, správce bytového družstva, bytová správa či město okamžitý přehled o stavu kontrolovaných veličin.

Vyúčtování je možné nastavit na konkrétní den a hodinu.

Webové rozhraní je dostupné téměř kdekoliv - ať už jste doma či na dovolené v zahraničí, nebo z kanceláře. Vaše nemovitosti/správu nemovitostí, tak máte neustále pod dohledem.

Co je homeAdmin?

Domovní správce

Systém dálkových odečtů spotřeby energií

Nástroj prediktivní údržby

Dohled a správa nad vyúčtováním

Jednoduše škálovatelný

Je určen pro: koncové uživatele v bytových domech / předsedy SVJ / správce nemovitostí / správce bytových družstev / obce / města / městské části / developery

 

Co homeAdmin přináší?

Přehled spotřeby energie - vím, co mě kolik stojí

Výrazně jednodušší správa - informace okamžitě k dispozici

Dlouhodobé přehledy spotřeb - ideální pro nákup energií dopředu

Archivaci spotřeby - lépe znám svůj osobní domácí provoz

Čas - rozhodně si nemusíte brát dovolenou a trávit svůj čas u odečtu

Soukromí a bezpečnost - už vůbec není nutné vpuštění cizích osob do domu

Předchází pojistným událostem

A samozřejmě šetříte!

Podporuje myšlenkou sdružení do JOMu /jednotné odběrné místo/ elektřiny

V kombinaci s FVE/HFVE umožňuje vyšší míru efektivity

Výhody homeAdmin

Uživatel

Mám okamžitý přehled

Vím, co mě kolik stojí

Znám svůj domácí provoz

Ušetřím

SVJ

Známe svůj dům

Konsolidujeme přípojky

Nakupujeme energie dopředu

Šetříme

Správci bytových domů

Máme zjednodušenou správu

Automaticky fakturujeme

Nabízíme víc

Klientům šetříme

Developeři/Obce/Městské části

Přesné vyúčtování služeb

Konsolidujeme přípojky

Výhodný nákup energií

Vyšší zisk, úspora pro klienty

Řešení

Varianta 1 - IoT

Popis řešení

Výhodou nabízeného řešení DO /Dálkových Odečtů/ je možnost realizace téměř kdekoliv, bez zásahů do stávající elektroinstalace.

Dálkové odečty měření spotřeby
Položky řešení

Licence – aktivace a měsíční fee

Zařízení pro odečet

Poplatky za přenos dat/vlastní GATEWAY

Varianta 2 - Komunikační jednotky bez serveru

Popis řešení

Nabízené řešení DO /Dálkových Odečtů/ je realizováno za pomocí komunikačních jednotek a kabeláže - řešení je tedy robustní a vhodné, při plánované rekonstrukci nebo pokud je prostor ve stávajících stupačkách. Data mohou být ukládána i lokálně /vylučuje chyby měření/. Vyžaduje internetovou konektivitu.

Dálkové odečty měření spotřeby
Položky řešení

Licence – aktivace a měsíční fee

Komunikační jednotky pro odečet

Varianta 3 - Komunikační jednotky se Serverem nebo mServerem

Popis řešení

Nabízené řešení DO ve variantě 3 je realizováno za pomocí řídících jednotek a kabeláže a zároveň za pomocí lokálního Serveru (příp. mServeru), který umožnuje zřídit i lokální PC síť a sdílet tak internetové připojení, provozovat kamerový systém se zálohou, připojit MaR systémy, automatický vrátný, EZS, EPS, kouřová čidla apod. Jedná se o systémové komplexní řešení.

Dálkové odečty měření spotřeby
Položky řešení

Licence – aktivace a měsíční fee

Komunikační jednotky pro odečet

Server/mServer

Šmejkalova 18
616 00 Brno
Česká republika
e-mail:  info@synercom.cz
tel.: +420 774 040 094
synercom

Projekt MASTER SERVER je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním a výstupem projektu je zřízení a zprovoznění Master Serveru, který bude umět spravovat zřízené CŘJ (Centrální řídící jednotky) a DS (Domovní servery).

Více informací